Opłaty 2017

Dla członka PZW Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód
Normalnej Ulgowej
Niepełna  „N” 140 zł 75 zł
Pełna  „P” 260 zł 135 zł
Uczestnika 25 zł
Dla osoby niezrzeszonej 650 zł
Dostęp do łowiska specjalnego  P.Z.W. Wieliczka 150 zł

 

Skarbnik Koła P.Z.W. Wieliczka w sprawie opłat na rok 2017

będzie przyjmował w Wieliczce przy ul. A. Mickiewicza 8

w  każdy wtorek  od  17:00  – 18:00

Egzaminy na kartę wędkarską odbywają się  w ostatnią środę

każdego miesiąca od 17:00 do 18:00.

W przypadku pilnych spraw nr tel. Skarbnika  : 692-481-801