Zarząd 1992

WŁADZE NASZEGO KOŁA  W 1992.

Zarząd
Ryszard Tuteja – prezes zarządu
Stanisław Świerczek – v-ce prezes
Jacek Ziajko – v-ce prezes
Karol Stawarski – rzecznik dyscyplinarny
Marcin Kurek – sekretarz
Marek Grochal – gospodarz
Antoni Ptak – komendant straży
Jan Ziółkowski
Józef Małajowicz
Tadeusz Jamróz
Roman Krzysiak
Ireneusz Romańczyk
Stanisław Kubicki

Komisja Rewizyjna
Tadeusz Piotrowski
Wacław Wyczesany
Stanisław Kaczmarczyk

Sąd Koleżeński
Stanisław Kubicki
Marek Surówka
Józef Grzybczyk
Marek Drzewi
Zbigniew Dolewka