Zarząd 1988

WŁADZE NASZEGO KOŁA  W 1988.

Zarząd
Ryszard Tuteja – prezes zarządu
Jacek Ziajko – v-ce prezes do spraw gospodarczych
Stanisław Świerczek – v-ce prezes do spraw sportu
Bolesław Byrtus – skarbnik
Marcin Kurek – sekretarz
Karol Stawarski – rzecznik dyscyplinarny
Marek Grochal – gospodarz
Tadeusz Jamróz
Roman Krzysiak
Józef Małajewicz
K. Mieczyński
Antoni Ptak
Stanisław Strug
J. Ziółkowski

Komisja Rewizyjna
Jan Nowak – przewodniczący
Wacław Wyczesany
Zbigniew Jasiński

Sąd Koleżeński
Z. Gertnez  – przewodniczący
K. Słabowski