Zarząd koła

Prezes zarządu:

Wiesław Nalepka

prezespzw.wieliczka@interia.pl

nr tel. 733 001 208

V-ce prezes: ds.organizacyjnych

Jarosław Kubowicz

viceprezespzw.wieliczka@interia.pl

nr tel. 512 351 450

 V-ce prezes ds.sportu

 Paweł Babik

       nr tel. 503800888

Skarbnik:

Janusz Wawrzonek

nr tel. 692 481 801

Gospodarz koła:

Szklarczyk Damian

nr tel. 511426770

Sekretarz:

Stanisław Kania

Rzecznik dyscyplinarny

Członkowie koła:

Leszek Kujawa, Krzysztof Baran, Bolek Kania,

Damian Wawrzonek,Mariusz Stachura

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący komisji: Tomasz Gąska

Kania Robert

Rafał Gruszeczka

Delegaci:

Janusz Wawrzonek, Jarosław Kubowicz

  Wiesław Nalepka, Szklarczyk Damian

Zastępca delegata:

Tomasz Gąska