Zarząd 1979

WŁADZE NASZEGO KOŁA  W 1979.

Zarząd
Ryszard Tuteja – prezes zarządu
Bogusław Tuteja – v-ce prezes
Jan Ziółkowski – v-ce prezes
Bolesław Byrtus – skarbnik
Zbigniew Ślusarczyk – sekretarz
Karol Kostecki – rzecznik prawny
Józef Małajewicz – gospodarz
Leopold Ozga – członek zarządu
Stanisław Kubicki – członek zarządu
Władysław Poteć – członek zarządu
Artur Palmowski – członek zarządu
Wiesław Strojny – członek zarządu
Jan Wierciak – członek zarządu
Jacek Kasperowski – komendant straży

Komisja Rewizyjna
Marian Nodzyński – przewodniczący
Tadeusz Wójtowicz
Tadeusz Piotrowski

Sąd Koleżeński
Mieczysław Cieślik – przewodniczący
Jan Nowak
Karol Stawarski
Józef Wąsik

Przewodniczący sekcji
Ryszard Tuteja – Kraków
Edward Kania – Kopalnia Soli
Zdzisłąw Węglarz – Gdów

Opiekunowie sekcji
Marian Nodzyński – Kraków
Artur Palmowski – Kopalnia Soli
Jan Wierciak – Gdów

Sędziowie z uprawnieniami do prowadzenia zawodów
Karol Stawarski
Jan Nowak
Edward Kania