Historia koła

SKRÓT HISTORII ZORGANIZOWANEGO WĘDKARSTWA W POLSCE.

Rok 1879 rozpoczął trwający do dziś okres zorganizowanej działalności społecznej dla wprowadzenia racjonalnej gospodarki rybnej w naszych rzekach. Kolebką tej działalności stał się Kraków, gdzie inicjatorem tej działalności był dr. Maksymilian Nowicki profesor zoologii Uniwersytetu Jagielońskiego. On to 20 kwietnia 1879 roku przeprowadził pierwsze zarybienie Wisły pod Wawelem wylęgiem Łososia.

Po przeprowadzeniu jeszcze kilku podobnych zarybień w rzekach Galicyjskich przy poparciu ówczesnego prezydenta Miasta Krakowa dr. Mikołaja Zyblikiewicza i szeregu działaczy społecznych, dr. Nowicki założył Krajowe Towarzystwo Rybackie w Krakowie dn. 13 lipca 1879 roku. Organizacja ta miała na celu: zarybianie rzek, aklimatyzację nowych gatunków ryb, ochronę rybostanu, krzewienie oświaty rybackiej, badanie ichtiofauny rzek, uregulowanie rybołówstwa w rzekach ustawą.

We wrześniu 1879 uchwalono statut oddziałów Towarzystwa co spowodowało powstaniem placówek w: Bochni, Jarosławiu, Nowym Targu, Tarnowie, Nowym Sączu, Suchej, Oświęcimiu, Jaśle, Sanoku i Rzeszowie.

Dla unormowania rybołówstwa w rzekach oraz ochrony rybostanu w 1887 Sejm Galicyjski na skutek nacisków Towarzystwa Rybackiego uchwalił Krajową Ustawę o rybołówstwie, która przetrwała jako obowiązująca do 1932 roku.

W okresie między wojennym z inicjatywy Krajowego Towarzystwa Rybackiego, którego działalność ograniczała się tylko do terenów południowych Polski, powstał Związek Organizacji Rybackiej dla terenu całej Polski a w 1933 roku Związek Sportowych Towarzystw Wędkarskich, by wreszcie 19 marca 1950 roku powstał Polski Związek Wędkarski.

Od tego momentu rozpoczął się bardzo dynamiczny rozwój wędkarstwa w Polsce w roku 1951 PZW liczyło 51000 członków, w 1955 130000 członków by w 1977 roku zamknąć liczbę członków na 713000 osób zrzeszonych w 1864 Kołach i 3624 sekcjach.

WIELICZKA

Na terenie Wieliczki z inicjatywy kilku pracowników Kopalni, pod patronatem ich zakładu zainicjowano powstanie Koła jesienią roku 1952, które zostało oficjalnie zarejestrowane jako Koło PZW Wieliczka 8 lutego 1953.

Pierwszym prezesem Koła został Jan Kłapa a skarbnikiem Edward Sadowski.

Prezesi:

1954 do 1960 – Mieczysław Cieślik

1960 do 1969 – Franciszek Lepiarz

1970 do 1971 – Wacław Wyczesany

1972 – Mieczysław Cieślik

1973 do 1978 – Andrzej Jaglarz

1978 – Ryszard Tuteja

Aktywni członkowie Koła w tych latach to:

Adam Grochal, Józef Wąsik, Zbigniew Jasiński, Tadeusz Wójtowicz, Marian Nodzyński, Bolesław Byrtus, Tadeusz Piotrowski, Karol Stawarski, Marian Markowski, Jan Nowak, Karol Kostecki, Jan Ziółkowski, Władysław Połeć, Leopold Ozga, Stanisław Kubicki, Artur Palmowski, Zbigniew Ślusarczyk, Józef Małąjewicz.

Dla umożliwienia wędkowania na terenie Wieliczki wydzierżawiono od 1960 roku 7 stawów:

Park Mickiewicza, Pod Baranem, dwa stawy przy ulicy Mietniowskiej, dwa stawy na Grabówkach oraz zbiornik na Baryczy z którego zrezygnowano ze względu na brak możliwości ograniczenia kłusownictwa, zarzucono również gospodarkę rybacką na zbiorniku pod Baranem ze względu zaliczenie tych terenów do planu zagospodarowania rekreacyjnego dla sportów zimowych.

Dla poszerzenia możliwości wędkowania w roku 1975 Koło PZW Wieliczka przystąpiło do Wspólnoty Kół PZW w Krakowie co umożliwiło wędkowanie na Bagrach, Dąbiu oraz Kryspinowie.

Rozwój Koła w latach 1953 – 1978

1953 – 42 członków założycieli

1963 – 153 członków

1971 – 189 członków

1972 – 218 członków

1978 – 351 członków

Czasy obecne.

W roku 2002 koło PZW Wieliczka zostało odznaczone “Złotą Odznaką” Polskiego Związku Wędkarskiego.
Siedziba koła znajduje się w Wieliczce przy ul. Mickiewicza 8.