Zarząd 1984

WŁADZE NASZEGO KOŁA  W 1984.

Zarząd
Ryszard Tuteja – prezes zarządu
Artur Palmowski – v-ce prezes
Bolesław Byrtus – skarbnik
Lucjan Orczyk- sekretarz
Karol Stawarski – rzecznik dyscyplinarny
Tadeusz Siatka – gospodarz
Bogusław Tuteja – komendant strażySąd Koleżeński
Stefan Kisielewski – przewodniczący
Stanisław Romański
Marek Mizera
Tadeusz Pacyga
Roman Krzysiak
Józef Wąsik
Grzegorz Bogucki

Przewodniczący sekcji młodzierzowej
Stanisław Świerczek