Zarząd 2013

WŁADZE NASZEGO KOŁA 2013.

W dniu 25 listopada 2012 odbyło się walne zebranie na którym wybrano nowy zarząd w składzie:

Zarząd
Stanisław Kaczmarczyk – prezes zarząd
Jacek Ziajko – v-ce prezes ds. gospodarczych
Janusz Wawrzonek – skarbnik koła, w-ce prezes d/s organizacyjnych
Wiesław Nalepka – sekretarz zarządu
Lech Kujawa – gospodarz koła
Bolesław Kania – rzecznik dyscyplinarny
Stanisław Kania członek zarządu

Komisja Rewizyjna
Andrzej Majka – przewodniczący
Jarosław Kubowicz
Łukasz Ziobro
Adam Gawlik

Sąd Koleżeński
Kazimierz Mucha – przewodniczący
Franciszek Kowalik
Krzysztof Ziajko
Wiesław Małajowicz

Delegaci do Okręgu
Stanisław Kaczmarczyk
Janusz Wawrzonek
Bolesław Kania
Lech Kujawa
Jacek Ziajko