ŁOWISKO SPECJALNE

Zarząd Koła pragnie poinformować o pozyskaniu od Zarządu Okręgu
stawu w miejscowości Brzegi na łowisko specjalne P.Z.W. Wieliczka.
Staw ten ma ok. 5 h. mieści się pomiędzy zbiornikiem nr 1
Zarządu Okręgu oraz nowo wybudowaną drogą powiatową.
Łowisko będzie udostępnione do wędkowania od 01.01.2017 r.
po wykupienia zezwolenia u skarbnika Koła Wieliczka.
Dnia 12.12.2015 r. zebranie walne uchwaliło kwotę zezwolenia
w wysokości 150 zł.