Uwaga Uwaga

UWAGA!!!

Okręg PZW Kraków prosi o zwracanie uwagi na wszelkie akty wandalizmu w
szczególności dotyczące ogrodzenia zbiornika Brzegi nr 1,oraz łowiska specjalnego PZW Wieliczka.O zaobserwowanych tego typu incydentach prosimy o poinformowanie Społecznej Straży Rybackiej lub Policji. Jeżeli w dalszym ciągu będą się powtarzać
w/w akty wandalizmu to zbiornik Brzegi nr 1 i łowisko specjalne zostanie wyłączone   Zarząd PZW Wieliczka