Zawody

ZAWODY

Zapraszamy na zawody członków ķoła P.Z.W.Wieliczka dnia 07.06.2020, o godzinie 13.00 . Na Wisłe w okolicy nowego mostu autostradowego. Dojazd od ul Wrobela. Łowimy na 2 wędki . ( metoda gruntowa).

Serdecznie zapraszamy zarząd koła P.Z.W. Wieliczka.

Szanowne Koleżanki i Koledzy pamiętajmy, że znoszenie kolejnych ograniczeń nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętajmy m.in. o zachowaniu bezpiecznych odległości, maseczek i środków dezynfekujących. Dbajmy o siebie i innych